Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 5217/19

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 5217/19  toczy się postępowanie z powództwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Iwonie Rembalskiej. Miejsce pobytu Iwony Rembalskiej nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Iwony Rembalskiej kurator w osobie  adw. Aleksandra Celmera (ul. Solna 9/5 61-736 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla Iwony Rembalskiej  będą dokonywane kuratorowi”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.10 do 2020.08.11

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 2323/19

  Sygn. akt IX Nc 2323/19

   

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 2323/19  toczy się postępowanie z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przeciwko Violetcie Dziekańskiej, Aldonie Beranek (poprzednio Dziekańskiej) i Dorocie Jędryka. Miejsce pobytu Violetty Dziekańskiej, Aldony Beranek (poprzednio Dziekańskiej) i Doroty Jędryka nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Violetty Dziekańskiej, Aldony Beranek (poprzednio Dziekańskiej) i Doroty Jędryki kurator w osobie  radcy prawnego Joanny Kopania  (adres: ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanych Violetty Dziekańskiej, Aldony Beranek (poprzednio Dziekańskiej) i Doroty Jędryki będą dokonywane kuratorowi.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.10 do 2020.08.11

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 1569/18

  Sygn. akt IX Nc 1569/18/J

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 1569/18  toczy się postępowanie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Violetcie Janasik. Miejsce pobytu Violetty Janasik nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Violetty Janasik kurator w osobie  adwokata Marcina Bojanowskiego (adres do doręczeń: ul. Taczaka 23/2 61-819 Poznań ); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanej Violetty Janasik  będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.10 do 2020.08.11

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 2143/18

  Sygn. akt IX Nc 2143/19

   OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 2143/19  toczy się postępowanie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Dróg Miejskich przeciwko Adamowi Maciejewskiemu i Mirosławowi Maciejewskiemu. Miejsce pobytu Adama Maciejewskiego i Mirosława Maciejewskiego nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Adama Maciejewskiego i Mirosława Maciejewskiego kurator w osobie adw. Pauliny Kąkolewskiej ( adres ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61 – 704 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanych Adama Maciejewskiego i Mirosława Maciejewskiego będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.10 do 2020.08.11

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/20

  Sygn. akt I Ns 24/20

  W dniu 02-04-2020 roku w sprawie I Ns 24/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po Tadeuszu Dębowskim, synu Marianny i Stanisława, zmarłym 21-08-2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 21/3 (PESEL: 37120500150).

        POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  /-/ Ref. sąd. Marlena Zielińska

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.09 do 2020.08.11